Therapie in de natuur

In mijn werk merkte ik bij mijn cliënten hoe moeilijk het is, als je mentaal en/of fysiek vastloopt in je leven, om dan weer in beweging te komen of een ander pad te kiezen. Door de eerste stappen letterlijk samen te zetten, was ook de figuurlijke eerste stap al gezet. Bijkomend voordeel is dat zowel mijn cliënten als ikzelf kunnen profiteren van de bewezen voordelen van het in de natuur zijn. Ik kreeg van cliënten terug dat ze zich meer ontspannen voelden na een sessie, dat ze het minder heftig vonden omdat we naast elkaar liepen en dat ze zelf ook meer naar buiten gingen tussen de sessies in. Dit was een reden voor mij om me hier nog verder in te verdiepen door in mijn eigen praktijk de voorwaarden hiervoor te scheppen en de opleiding tot Buitenpsycholoog te volgen.

‘Nature is not a place to visit, it is home’
Gary Snyder
klaproosgeel

Wat zijn de voordelen van de natuur

Er wordt al sinds de jaren ‘60 therapie in de natuur gegeven en vanuit verschillende vakgebieden onderzoek gedaan naar de effecten van de natuur op ons als mens. Zo is op fysiek niveau gebleken dat de natuur ervoor zorgt dat ons parasympatisch zenuwstelsel, het deel van ons zenuwstelsel dat zorgt voor rust en herstel, geactiveerd wordt. Ook zakt onze bloeddruk, wordt het stresshormoon cortisol verminderd en ons immuunsysteem versterkt. Onderzoek van Bratman et al. uit 2015 laat zien dat natuur ervoor zorgt dat ook ons brein beïnvloed wordt, dat mensen minder last hebben van het voortduren denken aan vervelende gebeurtenissen in het verleden, rumineren noemen we dat in vaktermen. Een meta studie, waarbij de resultaten van verschillende studies met elkaar vergeleken worden, van Pritchard et al. uit 2020 geeft bewijs dat als mensen meer in contact zijn met de natuur ze een hoger welzijn, gevoel van geluk, hebben en meer persoonlijke groei laten zien.

Wandelen in het bos

Ik ben opgegroeid in een bosrijke omgeving. Zelf dacht ik altijd dat dit de reden was dat ik graag in het bos kwam. Nu blijkt inderdaad dat kinderen die veel met natuur in aanraking komen, later ook graag naar buiten gaan, maar het blijkt dat het bos daarnaast nog bewezen positieve effecten heeft op onze gezondheid. In het volgende filmpje wordt dit mooi uitgelegd aan de hand van de effecten van bosbaden, het actief met al je zintuigen aanwezig zijn in het bos.

Wat zijn de voordelen van wandelen

Naast het logische effect dat wandelen een goede manier is om aan je conditie te werken, heeft wandelen nog meer positieve effecten op ons zo blijkt uit onderzoeken. Psychologiemagazine heeft hier een mooie samenvatting van gemaakt en zij geven de volgende effecten: door wandelen wordt dopamine aangemaakt waardoor je jezelf positiever gaat voelen. Wandelen heeft verder een invloed op depressieve symptomen en pijnklachten, verbetert je geheugen en zorgt voor meer hersenvolume door de aanmaak van BDNF, verbetert de creativiteit, helpt je te stoppen met malen en brengt je terug in het nu. Wat verder uit onderzoek naar voren komt en wat ik zelf ook ervaar met mijn cliënten is dat het naast elkaar wandelen of zitten ervoor zorgt dat je makkelijker in gesprek komt en dat het makkelijker is om open en eerlijk te zijn over wat je bezighoudt. Dat door vooruit te bewegen het ook makkelijker wordt om je te richten op de toekomst en het verleden achter je te laten.

Behandelmethoden

Als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog voer ik mijn werkzaamheden uit binnen de normen van mijn beroepsgroep met respect voor privacy en de behandelrelatie. Ik maak veel gebruik van de wetenschappelijk bewezen behandelmethodes Cognitieve Gedragtherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en zet daarnaast, indien nodig, ook de behandelmethode Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in. In overleg met jou kijken we welke behandelmethode of welke combinatie van behandelmethodes het best passend is bij jou en de klachten waar je mee worstelt.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een veelgebruikte psychologische behandelmethode voor uiteenlopende problemen. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenis zelf is waardoor mensen zich slecht gaan voelen, maar de gedachtes die iemand heeft over de gebeurtenis. Deze gedachtes hebben invloed op het gevoel dat iemand krijgt en het gedrag wat hij daardoor laat zien. De therapie is er vooral op gericht om de automatische, niet helpende gedachtes om te zetten in meer helpende gedachtes, zodat ook het gevoel beter wordt en gedrag verandert. De CGT is een vooral cognitieve behandelmethode.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Ook binnen deze therapiemethode wordt er vanuit gegaan dat het de gedachtes zijn die een invloed hebben op onze gevoelens en ons gedrag. Binnen de ACT ligt de nadruk op anders leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand nemen van automatische negatieve gedachten (de ‘Acceptance’), remmingen vanuit gedachtes wegnemen en je richten op wat écht waardevol en belangrijk is (de ‘Commitment’ met een waardevol leven). De ACT is een erg ervaringsgerichte behandelmethode.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een eerste keus behandeling voor mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt die ze niet goed hebben kunnen verwerken. Hierdoor veroorzaakt deze gebeurtenis nog steeds psychische klachten. Binnen een EMDR behandeling (die ook in de natuur plaatsvindt) worden deze gebeurtenissen verwerkt door er opnieuw naar te kijken terwijl je afleidende taken doet. Hierdoor gaan heftige, blokkerende emoties van de herinnering af, waardoor het enkel nog een nare herinnering is en psychische klachten verdwijnen.
In overleg met jou kijken we welke behandelmethode of welke combinatie van behandelmethodes het best passend is bij jou en de klachten waar je mee worstelt.

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: 94067023

KvK-nummer: 81301111

 

'Buiten als het kan,

online als het moet '

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: volgt

KvK-nummer: 81301111

 

Badge Buitenpsycholoog 2022-2023 web

'Buiten als het kan,

online als het moet '

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: volgt

KvK-nummer: 81301111

 

Badge Buitenpsycholoog 2022-2023 web

'Buiten als het kan,

online als het moet '

klaprozen
×