Kwaliteit en rechten

Ik ben opgenomen in het BIG-register als GZ-psycholoog, BIG-registratienummer: 29916807525.

Ik ben verder lid van diverse beroepsverenigingen: NVGzP, NVPO waar ik ook in het deskundigenbestand ben opgenomen, De Buitenpsychologen en Vereniging EMDR Nederland en verbind me hierdoor ook aan hun reglementen en ethische (beroeps)code. Daarnaast ben ik getoetst op het naleven van verschillende kwaliteitscriteria bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in 2021 met positief resultaat. Ik neem deel aan diverse intervisiebijeenkomsten met collega-behandelaren en uiteraard houd ik mijn kennis actueel door deelname aan symposia, cursussen en het lezen van vakliteratuur.

Kwaliteitsstatuut

Per 2017 is het verplicht voor iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de praktijk beschreven om zo inzichtelijk te maken op welke wijze de praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Je kunt dit kwaliteitsstatuut altijd inzien. Ik kan dit voor je meenemen of naar je mailen.

Je rechten als cliënt

Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt worden beschermd en waaraan ik als behandelaar gebonden ben. Dit houdt onder meer in dat je gegevens onder de privacy wet valle nen dat alle informatie die ik als psycholoog over jou heb vertrouwelijk is. Er mag geen informatie aan derden over jou verstrekt worden zonder jouw toestemming. Voor meer informatie hierover: privacy verklaring voor psychologen.

Klachten

Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen misverstanden ontstaan. Als je vragen hebt over mij of mijn werkwijze of als je het met bepaalde zaken oneens bent, dan vind ik het fijn als je dit bespreekt met mij. Ik ga dan graag met je in gesprek om te bespreken waar je tegenaan loopt, eventueel zaken te verhelderen en om samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen of als het niet mogelijk is voor je om met mij in gesprek te gaan, dan kun je gebruik maken van de klachten regeling van de NIP waar ik bij ben aangesloten: Reglement klachten-en-geschillenregeling-NIP-2022.pdf.

bij

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: 94067023

KvK-nummer: 81301111

 

'Buiten als het kan,

online als het moet '

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: volgt

KvK-nummer: 81301111

 

Badge Buitenpsycholoog 2022-2023 web

'Buiten als het kan,

online als het moet '

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: volgt

KvK-nummer: 81301111

 

Badge Buitenpsycholoog 2022-2023 web

'Buiten als het kan,

online als het moet '

klaprozen
×