Disclaimer

Andando Wandelpsycholoog doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Geef aan waar op de website u de informatie leest. We bekijken dit dan zo snel mogelijk. Stuur je reactie dan per e-mail naar: contact@andando-wandelpsycholoog.nl

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens Andando Wandelpsycholoog via deze website zijn verstrekt, aanvaardt Andando Wandelpsycholoog geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn onderdelen (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Reacties en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen 1 maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Andando Wandelpsycholoog stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Andando Wandelpsycholoog zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

Andando Wandelpsycholoog aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Andando Wandelpsycholoog.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Andando Wandelpsycholoog, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.

Registraties

BIG-registratienummer: 29916807525

AGB-code persoonlijk: 94010595

AGB-code praktijk: 94067023

KvK-nummer: 81301111

 

Badge Buitenpsycholoog 2022-2023 web

'Buiten als het kan,

online als het moet '

×